PHP

PHP ve Oracle Veritabanı Bağlantı Sorunu Çözümü

PHP’nin en güzel tarafı bağlanamayacağınız veritabanı olmaması olabilir ancak kullancığımız Apache, Nginix ve PHP sürümlerinin azizliği nedeniyle bazen bağlantı kurmak çileye dönüşebiliyor. Ben de geçen hafta geliştirdiğim projede Oracle veritabanına bağlantı kurmakta sıkıntı yaşadım.

Sorunumuz aşağıdaki gibi karşımıza çıkıyor. Call to undefined function oci_connect() bu hatayı almamızın nedeni örnek vermek gerekirse AppServ localhost uygulamasında Oracle bağlantı eklentisi gibi bazı eklentilerin varsayılan olarak kapalı gelmesi.


İlk olarak bunu aktif etmemiz gerekiyor. Bunun için PHP.ini yapılandırma dosyasını açarak aşağıdaki satırını bularak önündeki ; ifadesini kaldırıyoruz. Bunu yapdıktan sonra kaydederek servisleri yeniden başlatıyoruz. 

;extension=php_oci8_12c.dll;

Bunu yapmak sorunumuzu çözmüyor şimdi yapmamız gereken sunucumuza Oracle Client kurmak. Bu noktada çoğumuzun fark etmeden düştüğü hata 64 bit kurulum yapmak. Yapmamız gereken Oracle Client’ın 32 bit versiyonunu kurmak. Bu iki işlem ardından artık PHP ile Oracle veritabanına bağlanmakta bir sorun yaşamamanız gerekiyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.