Visual Studio

Visual C# ile Termal Yazıcıdan Çıktı Alma (Zebra)

Visual C# ile termal yazıcıdan etiket boyutlarında çıktı almanızı sağlayacak kodları yazıyoruz.

Termal yazıcılardan çıktı almak normal yazıcılara göre her zaman daha güç olmuştur. Çünkü uluslararası kağıt formatları dışında rulo etiketlere baskı yapıldığı için bir kaç denemeden sonra tam olarak istediğiniz sonuca ulaşabiliyorsunuz. Geçenlerde çalıştığım şirket için sıramatik uygulaması yapmam gerekti, halihazırda ZDesigner TLP 2844 model bir termal barkod yazıcımız olduğu için buraya entregre ettim.

Öncelikle; Projemize yazdırma işlemlerini yapmak için aşağıdaki namespace’i dahil ediyoruz.

using System.Drawing.Printing;

Ardından bir output oluşturmak için PrintDocument class’ı tanımlıyoruz.

PrintDocument yazdir = new PrintDocument();

Şimdi windows form ekranımıza geçerek bir adet buton koyduk ve çift tıklayarak click event’ine geldik.

yazdir.PrintPage += delegate(object sender1, PrintPageEventArgs s)
{
     s.Graphics.DrawString("SIRA NUMARANIZ 1", new Font("Arial", 12), new SolidBrush(Color.Black), new RectangleF(40, 5, 120, 0));
};
try
{
     yazdir.DefaultPageSettings.PaperSize = new PaperSize("Barkod", 200, 100);
     yazdir.PrinterSettings.PrinterName = "ZDesigner TLP 2844";
     yazdir.Print();
}
catch (Exception ex)
{
     throw new Exception("Yazdırma Sırasında Bir Sorun Oluştu.", ex);
}

Yukarıda basit bir şekile yazdırma işlemimizi tamamladık. Burada dikkat etmemiz gereken yazıcınız varsayılan yazıcı olarak seçili olmaya bilir o yüzden yazıcı ismini tanımladım özellikle.

Leave a Reply

Your email address will not be published.